Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

ladypsychosexy
ladypsychosexy
9849 f540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
9850 2b32 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
9874 5abd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna

October 29 2018

ladypsychosexy
3463 4f10 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
ladypsychosexy
8699 ac93 500
ladypsychosexy
3069 8108 500

October 08 2018

ladypsychosexy

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

October 07 2018

ladypsychosexy
ladypsychosexy
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver

October 03 2018

9200 af2b 500
9205 fcd8 500
9248 2b90 500
9250 36dd 500
9288 5a7f 500
9293 d345
9296 fbfe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...