Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

ladypsychosexy
1984 65c6 500
ladypsychosexy
7067 f16b
Reposted fromretaliate retaliate vialilacwine lilacwine
ladypsychosexy
ladypsychosexy
ladypsychosexy
9877 283f 500
ladypsychosexy
Nic nie jest w stanie przygotować słuchacza na tę płytę. Żadne słowa nie są w stanie ostrzec przed jej zawartością, opisać jej piękna, brzydoty ani klimatu. Mamy tutaj chore wrzaski, mamy kosmiczny bulgot, mamy nieoczekiwane zmiany tempa, mamy mandolinę i bałałajkę, mamy gitarową solówkę puszczoną od końca. Materiał podzielony jest na dwie części. Pierwsza zawiera ekscentryczne, ale tworzące spójną całość kompozycje, druga składa się prawie wyłącznie z improwizacji na gitarze akustycznej. Wszystko spowite jest całunem rozchwiania psychicznego.

Recenzja płyty Niandra LaDes and Usually Just a T-Shirt Johna Frusciante.

November 28 2017

ladypsychosexy
9546 0bca 500
9587 35bd

November 26 2017

ladypsychosexy
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

ladypsychosexy
9545 9294 500
death.
Reposted fromjagger jagger viaPrzygnebiona Przygnebiona
ladypsychosexy
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra viajointskurwysyn jointskurwysyn
ladypsychosexy
2004 8f3f 500

November 19 2017

ladypsychosexy
3630 6508 500

November 18 2017

0596 3cef 500
Reposted bynothingforyoublackandwhitehuman-bodyinnocentsoul
0597 a313
Reposted byblackandwhitehormeza
0598 8ffd 500
Reposted byblackandwhitehormezawielebnainnocentsoul
0599 4e56 500
Reposted byzimnydziennmandziarablackandwhitehormezapuszka
0603 7671 500
Reposted bymandziarablackandwhitehuman-bodyhormezadojenkainnocentsoulCannonballhidingtonightniedoskonaloscpredictableannieesstewasnaeszyderasatyralajlanewworldmapgorzkaczekoladaSkydelansziiizrawwwrinnocentsoulviva-salvadorealliwantisyougabunialottibluebellblacktoblackmenterieczarnykmjembraceimgonnaleaveyouindisputabelmoonamiimarcinmarcin
0604 13bf
Reposted byPorannyHypothermiacalvadosDagarhenMartwa13blackandwhiteBrainyhormezapuszkaHoHoxmoshixtentacleguypassingbirdp856nayantarawenlafaxinum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl