Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

ladypsychosexy
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMakeMePurr MakeMePurr
ladypsychosexy
2468 6059
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 28 2018

ladypsychosexy
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viahavingdreams havingdreams

March 27 2018

5507 fcb7 500
5519 d092 500
9461 5cff 500

whyusetheword:

Warszawa 2018

Reposted byiamnotarobotMakeMePurr
9462 0d0c 500

whyusetheword:

Warszawa 2018

Reposted byMakeMePurr MakeMePurr

March 22 2018

ladypsychosexy
0773 0622 500
ladypsychosexy
9230 5257
ladypsychosexy
1333 2ed0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
ladypsychosexy
9363 6712 500
Reposted fromGIFer GIFer viasatyrlane satyrlane
ladypsychosexy
ladypsychosexy
ladypsychosexy
Music is energy, and energy is the single most important form of it in the world. Without energy, there is no life. The only difference between a dead person and a live person is the energy, the electricity flowing inside their system, and that's what makes music.
— John Frusciante
Reposted fromstonerr stonerr viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianatory natory
ladypsychosexy
4740 5495
ladypsychosexy
4356 177c
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams
ladypsychosexy
1191 4fd4 500
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
0815 23b9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacarmenluna carmenluna
ladypsychosexy
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl